R/14/1626 – photo of JHWE and a lady; and notes to go with R/14/1625

Collection Number:
R/14/1626
Object name:
photo of JHWE and a lady; and notes to go with R/14/1625
Object type:
Photograph
Languages:
Dutch
Other seals:
People referenced:
Frank van Vloten / JHWE / Mevr. D.R.C. Callenbach

Text is Richel’s hand, with the photographs on the previous page; R/14/1625.

‘no. 1. J.H.W. Eldermans en mevr. [and mrs. D.R.C. Callenbach.
‘no. 2. J.H.W. Eldermans. De ronde gemetselde put werd wel het slangenvijvertje genoemd. Ervoor was een ebtonnen trap. Deze put werd ook wel de leemkuil genoemd.’ [The round well of laid bricks was also known as the snake-pond. In front of it were concrete stairs. This well was also known as well as the loam-pit.]
‘no. 3. J.H.W. Eldermans.
‘no. 4. Plaggeweg, links op de foto de rails van het smalspoorbaantje van het station van Nunspeet naar het Ronde Huis van Frank van Vloten.’ [Plaggeweg [turfsods-road], left on the photograph the rails of the narrowrail-trail from the station of Nunspeet to the Round House of Frank van Vloten.]